co lokalnie dała nam orkiestra (2)

Przez ostatnie kilka lat Fundacja Wośp zakupiła dla szpitala w Wodzisławiu wiele cennego sprzętu medycznego.

W 2013 roku -

nr inwen - 1/802/258 - Aparat Holtera EKG - wartość 13 000,00 model CardioPoint H600  Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/257 - Aparat Holtera ciśnieniowy- wartość 6 500,00 model CardioPoint ABPM  Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/434 - Kardiomonitor- wartość 12 446,00 model InteliVue MP5 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/469 - Lampa do fototerapii -  wartość 8 970,00 model BiliTx Użytkownik - Neonatologia R-wy

nr inwen - 1/802/436 - Kardiomonitor- wartość 12 446,00 model InteliVue MP5 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/197 - Podnośnik elek. Maxi Move - wartość 25 806,60 model Maxi Move KMCSXM Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/194 - Wózek inwalidzki- wartość 4 400,00 model Action 4Heavy Duty Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/195 - Wózek inwalidzki- wartość 4 400,00 model Action 4Heavy Duty Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/182 - Przyłóżkowe urządzenie rehabilit- wartość 2 500,00 model Akson Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/491/1576 - Komputer+drukarka+biurko- wartość 3 500,00  Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/1135 - Inkubator zamknięty + wyposażenie - wartość 59 000,00 model Giraffe LED PT Użytkownik - Neonatologia W-aw

nr inwen - 1/802/833 - Ultrasonograf- wartość 99 500,00 model Acuson x 300 Użytkownik - Neonatologia W-aw

nr inwen - 1/802/496 - Ap. do nieinwaz. wspom. oddechu - wartość 58 423,00 model Intelli Vue Użytkownik - Neonatologia W-aw

 

W 2014 roku -

nr inwen - 1/802/183 - Przyłóżkowe urządzenie rehabilit- wartość 2 500,00 model Akson Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/191 - Materac p/odleż. zmiennociśn- wartość 6 990,00 model Auto Logic 110 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/192 - Materac p/odleż. zmiennociśn- wartość 6 990,00 model Auto Logic 110 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/193 - Materac p/odleż. zmiennociśn- wartość 6 990,00 model Auto Logic 110 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/198 - Materac p/odleż. zmiennociśn- wartość 6 990,00 model Auto Logic 110 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/892 - 903 - Łóżko szpitalne elektr. szt 12- wartość 50 352,00 model TAURUS Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/177 - Fotel kąpielowy - wartość 15 020,00 model Caredo  Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/469 - Lampa do fototerapii -  wartość 8 970,00 model BiliTx Użytkownik - Neonatologia R-wy

nr inwen - 1/802/108 - Inkubator zamknięty-  wartość 27 000,00 model C 2000 Użytkownik - Neonatologia R-wy

nr inwen - 1/802/109  - Stanowisko resuscytacyjne -  wartość 39 000,00 model Resuscitaire Użytkownik - Neonatologia R-wy

nr inwen - 1/802/40- Miernik bilirubiny -  wartość 10 500,00 model JM-103 Użytkownik - Neonatologia R-wy

nr inwen - 1/802/420 - Kardiomonitor- wartość 11 758,20 model Compact 9 Użytkownik - Neonatologia  R-wy

nr inwen - 1/802/421 - Kardiomonitor- wartość 12 446,00 model InteliVue  Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/122 - 127 - Łóżko szpitalne elektr. szt 6- wartość 25 176,00 model TAURUS Użytkownik - Wew II G

 

W 2015 roku -

nr inwen - 1/802/4- Ultrasonograf- wartość 109 130,00 model SPARQ Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/911- Ap. do mierzenia ciśnienia- wartość 9 200,00 model SPOT42NTB-E2 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/688 - 692 - Pompy Infuzyjne. szt 5- wartość 13 770,00 model S2 Użytkownik - Wew II G

nr inwen - 1/802/255 - Ap.EKG - wartość 6 000 model BLT 08 MT Plus Użytkownik - Wew II G

dane z 2016 roku